E-közmű információk

2013. november 1-jén lépett hatályba a 324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról.

Az e-közmű rendelet komoly kötelezettségeket ír elő a közműszolgáltatókra vonatkozóan. A kötelezettségek teljesítése ugyanakkor lehetőség is egy korrekt műszaki nyilvántartó rendszer létrehozására, amely egyben megoldja az e-közmű adatszolgáltatást is.

A hatályos rendelet az eredeti változathoz képest kibővített adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, új határidőket tartalmaz és a határidők be nem tartására szankcionálási lehetőséget ad a hatóságok kezébe.