Településeink komoly kihívással néznek szembe: vonzónak kell lenniük mind az idősebb és fiatalabb korosztályok számára, valamint a gazdasági szereplők felé is. Kedvező környezetet kell teremtsenek, amely támogatja a vállalkozásokat, az innovációt és a gazdasági növekedést. Források oldaláról pedig azt tapasztalhatjuk, hogy az EU úgy fektet be az ICT kutatásokba, innovációba, fejlesztésekbe, hogy azok a polgárok életminőségét javítsák és a fenntarthatóságot szolgálják.

A SmartCity alkalmazások olyan településfejlesztési elképzelések, amelyben a legkülönbözőbb információs és kommunikációs technológiákat (ICT) integrálják a település anyagi és szellemi javainak hatékony kezelése érdekében. A komplex filozófia látókörébe tartoznak a helyi hivatalok, iskolák, könyvtárak, közösségi helyek, a helyi közlekedés, telekommunikációs szolgáltatás, áram-, és vízellátás, szemétkezelés, és a működés minden olyan területe, ami a polgárok számára fontos lehet. Hozzájárul az innovációhoz, a fenntarthatósághoz és a települések vonzerejének növeléséhez, valamint lehetővé teszik az események gyors nyomon-követését és a felmerülő problémák kezelését.

Önkormányzati hibabejelentő portál

Az Önkormányzati interaktív hibabejelentő egy település térképére épülő elektronikus hibabejelentő alkalmazás. A lakosság könnyedén és egyszerűen jelezhet problémákat a közterületekkel kapcsolatban a hibabejelentő rendszer segítségével. Az összes bejelentetett hiba visszakereshető és nyomon követhető, a jelentéshez kép is csatolható. Az integrált rendszer lehetővé teszi a problémás területek, hibák és jelzett pontok vizuális megjelenítését a térképen. Ez segíti az üzemeltetőket és a fenntartókat, hogy gyorsan azonosítsák és megtalálják a jelentett problémákat.

 

Bejelenthető kategóriák:

 • Kátyúbejelentés
 • Közúti jelzőtábla probléma
 • Közvilágítás meghibásodása
 • Illegális hulladék bejelentése
 • Köztisztasággal kapcsolatos észrevételek
 • Játszótéri meghibásodás
 • Közterületi tárgyak rongálása
 • Közkifolyó meghibásodása
 • Csapadékvíz elvezetési problémák
 • Veszélyes fák, viharkár
 • Parlagfű bejelentés
 • Elhagyott gépjármű
 • Egyéb hibák

Memoriter - Temető Nyilvántartó Rendszer

A Memoriter rendszer segítségével leegyszerűsödik a temetők nyilvántartási feladatainak kezelése és lehetővé válik az ügyfelek korszerű tájékoztatása. A Memoriter használata a felhasználói oldalon nem igényel semmilyen egyedi szoftver környezetet, az alkalmazás az összes közismert internetes böngészővel használható.

A Memoriter alkalmazás használatával egyszerűvé válik a temető nyilvántartási feladatok megoldása és lehetővé válik az érintett polgárok korszerű tájékozódása.

A temetői adatok hozzáférése felhasználói oldalon nem igényel semmilyen egyedi szoftver környezetet, az alkalmazás az összes közismert böngészővel működik. A böngészés bármely szokásos sebességű Internet kapcsolattal megfelelően használható, mivel az adatforgalom rendkívül kicsi.

A nyilvános adatok korlátozás nélkül hozzáférhetők az érdeklődők számára, míg a védett adatok hozzáférése a jogosult felhasználók körére korlátozott.

Memoriter

Előnyök, funkciók:

 • Felhasználóbarát kezelőfelület
 • Párhuzamosan több gépen működtethető
 • Nem helyhez kötött a működése (csak Internet kapcsolat szükséges)
 • Egy elhunyt vagy egy sírhely keresése 1-2 másodpercet igényel
 • Kapcsolat a sírhely és az elhunyt adatai, sírfotó és a térkép között
 • Új sír helyének kijelölése Interneten keresztül
 • Tervezhető a sírhely váltás (lejárat idő figyelés)
 • Keresés az elhunyt nevére. Szótöredék megadása esetén már listából lehet választani nevet. A szótöredék lehet a vezeték-, vagy a keresztnév bármely összefüggő része. Ez a megoldás gyorsítja és segíti a keresett hozzátartozó megtalálását.
 • Új adatok rögzítése jelszóval védett Internetes kezelőfelületen keresztül, összesen 41 adat rögzíthető visszakereshetően, az alábbi csoportokon belül:
   • Elhunyt adatai
   • Elhalálozással összefüggő adatok
   • Temetés adatai
   • Sírhely adatai
   • Eltemettető adatai
   • Sírhelyváltó adatai
   • Síremlék állítással összefüggő adatok

MEMORITER REFERENCIÁINK:

 • Balatonfűzfői Városi köztemető,
 • Balf Köztemető,
 • Bábolna, régi és új temetők,
 • Bánfalva Köztemető,
 • Csém Községi Temető,
 • Fürgéd Község Temető,
 • Hajdúnánás Városi Temető
 • Hollókő Községi Temető,
 • Jánosháza Városi Temető,
 • Jászalsószentgyörgy Temető,
 • Jászárokszállás,
 • Jászberény Szent Imre temető, Jászberény Fehértói temető, Jászberény Új temető, Jászberény Református Temető, Jászberény Szentimre Temető,
 • Jászfényszaru Alsó Temető, Jászfényszaru Felső Temető,
 • Jászkisér Temető,
 • Kalocsa Temető,
 • Káló Községi Temető (feldolgozás alatt),
 • Komárom – Szőny Mocsai úti köztemető,
 • Kunszentmiklós Városi temetők (feldolgozás alatt),
 • Monori Evangélikus Egyházközség temetője,
 • Nagykónyi Temető,
 • Nagylóc község temetői,
 • Pátyi Római Katolikus Temető, Pátyi Református Temető,
 • Szálka Községi Temető,
 • Szanda Köztemető,
 • Szandaváralja Köztemető,
 • Sárszentmihály Római Katolikus Temető,
 • Szigetújfalu Községi Temető,
 • Szombathely, 7 városi köztemető,
 • Tiszafüred Városi Köztemető,
 • Zalaszentgrót, 7 városi köztemető,
 • Zsámbok Községi Temető

Köz-Tér - Térképi alapú hibaregisztrációs mobil applikáció

A hibaregisztrációs rendszerrel Ön, vagy munkatársa gyorsan és egyszerűen rögzíteni tudja egy internetes térképi környezetre épülő rendszerben az illetékes területen felmerülő, javítandó problémákat a későbbi teendők megtervezése, nyomon-követése céljából.

Mindezt megteheti egy internet hozzáféréssel ellátott mobil eszközzel a helyszínen. A tapasztalt hibáról készített képet feltöltheti a település térképére épülő elektronikus hibaregisztrációs alkalmazás segítségével.

Mobil eszközzel:

 • adat rögzítés tetszőleges “hely” pozícióhoz
 • táblázat mezőinek megfelelő adattartalom rögzíthetősége
 • gps koordináta automatikus rögzítése
 • fénykép készítése és feltöltése az adott objektumról

Asztali gépen:

 • a rögzített adatok egyedi lekérdezési lehetősége
 • táblázatos formátumú összesített lekérdezési lehetőség
 • táblázat és térkép közötti online kapcsolat
 • fényképek kezelése

Térképes szolgáltatások:

 • utca szintű térkép
 • műhold térkép
 • cím keresés
 • POI keresés

Előnyök, tulajdonságok:

 • A regisztrálni kívánt adatmezők tetszőlegesen testre-szabhatóak.
 • Tetszés szerinti táblázat alakítható ki a rögzítendő adatok számára.
 • A pontszerű és vonalas elemek rögzítéséhez egyedi rétegstruktúra tetszés szerint kialakítható.
 • Jogosultság kezelés egyedi igények szerint testre szabható (megtekintés/szerkesztés).

VízInfo - Működést támogató rendszer víziközmű szolgáltatóknak

A VízInfo alkalmazás jelentős hatékonyságnövekedést eredményez a víziközmű szolgáltatók tevékenységében:

 • Ügyvitel-támogató modul: koherens előfizetői, számlázási és szolgáltatás hozzáférési adatbázissal és térképi megjelenítéssel. Beépített funkciók a gyakori ügyfélszolgálati feladatok megsegítésére;
 • Üzemvitel támogató modul: a víziközmű rendszert alkotó hálózati és létesítmény elemek üzemben tartását, karbantartását és javítását támogató alkalmazás, amely kiemelt segítséget nyújt üzemzavarok, csőrepedések elhárításában;
 • Vagyonnyilvántartó modul: a víziközmű rendszerhez tartozó beruházások analitikus nyilvántartását, a mindenkori nettó eszközérték meghatározását és vagyonértékelési tevékenységeket támogató funkciócsoport.

 

Keresse meg cégünket bátran, amennyiben gondja van az alábbiak egyikével is:

 • Számlázási hatékonyság – sok a nem kiszámlázott fogyasztás
 • Illegális vízvételezésekből eredően nem számlázott szennyvízelvezetés
 • Hálózati kihasználtság növelése – új bekötési lehetőségek pontos ismerete
 • Gyors beavatkozás hálózati meghibásodás – csőrepedés – esetében
 • A szolgáltatásban közreműködő eszközök műszaki és pénzügyi jellemzőinek és adatainak pontos ismerete
 • Megfelelés az aktuális törvényi szabályozásnak

FlexMap - Térképi információk gyűjteménye

A FlexMAP segítségével publikált térképek megkönnyítik az Építési Iroda munkáját az:

 • az építéshatósági feladatok ellátásában
 • a Rendezési Terv közzétételében
 • az építmények építésügyi hatósági engedélyezés elkészítésében, vizsgálatában
 • a légi-fotók és hibrid térképek segítségével elvégezhető feladatok végrehajtásában

Egyszerűen és gyorsan tájékoztathatja a lakosságot a teljes közigazgatási területre vonatkozó közérdekű adatokról:

 • Kataszteri térképek
 • Rendezési Tervek
 • Választási körzetek térképei

Közzé teheti a város tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő közművek műszaki adatait a megfelelő felhasználói kör számára:

 • Nyomvonalas összközmű térképek
 • Szakági nyilvántartási térképek – részletes szakági tartalommal
 • Közterület tartalom

AIR - Önkormányzati adó igazgatás

Ez az alkalmazás segíti az önkormányzati adóbevételek naprakész követését az önkormányzat regisztrált ÖNKADÓ adatbázisának a felhasználásával.

Az AIR rendszer egy webes alapú térképi megoldás, mely nagy mértékben megkönnyíti az önkormányzatok adóigazgatási- és gazdasági szervezeteinek munkáját.

Előnyök, funkciók:

 • Részletes tájékoztatást nyújt az önkormányzati adóbevételekről (telekadó, gépjárműadó, egyéb helyi adók)
 • Naprakész vezetői tájékoztató (VIR) az önkormányzat pillanatnyi pénzügyi helyzetéről és várható adóbevételeiről
 • Kintlévőségek nyomonkövetése